Kontrollera personnummer och organisationsnummer

Här kommer några bra och enkla skript för att kontrollera om ett personnummer eller ett organisationsnummer är korrekt! Sista siffran både i personnummer och organisationsnummer är alltid en kontrollsiffra, så man kan inte hitta på tio siffror utan att den sista siffran måste stämma överens med kontrolluträkningen!

Kontrollera personnummer
(OBS att bindestreck måste vara med, t ex 000000-0000)

Personnummer:

Kontrollera organisationsnummer
(OBS att bindestreck måste vara med, t ex 000000-0000)

Organisationsnummer:

Google